Akcije

Akcije važe u svim Kiklop lokalima (osim akcije uy pizzu 55cm koja važi samo na Zvezdari)